June 9, 2023

Nature Business

Voor zakeijke liefhebbers

Essentiële juridische documenten die u nodig heeft voor uw kleine onderneming

Ondernemers van Mississauga tot Montreal hebben al hun moeite en aandacht besteed aan het laten groeien van een bedrijf, waardoor het belangrijk is om te beschermen wat is gebouwd. Als u niet around de juiste standaard juridische documenten voor uw bedrijf beschikt, zou u zichzelf bloot kunnen stellen aan rechtszaken die u alles kunnen kosten.

Als ondernemer bent u een skilled in uw vakgebied, maar dat betekent niet dat u weet hoe u uzelf en uw bedrijf juridisch kunt beschermen. Het is van cruciaal belang dat u een minimal aan juridische documenten voor uw bedrijf voorbereidt om ervoor te zorgen dat u beschermd bent tegen rechtszaken.

Legaal document
foto tegoed: Pixabay

U kunt werken achieved bedrijfsadvocaten in Mississauga, On, of druk enkele juridische sjablonen af ​​die on line beschikbaar zijn om uw belangen minimaal te beschermen. Laten we enkele van de essentiële juridische documenten die u nodig heeft voor uw kleine bedrijf nader bekijken.

Eigenaarsovereenkomst

Om het vertrouwen en de samenwerking in uw bedrijf te verstevigen, is het belangrijk om een ​​eigenaarsovereenkomst te hebben. Satisfied de juiste wijzigingen minimaliseert u meningsverschillen en kunt u werken aan gemeenschappelijke doelen. Uw eigendomsovereenkomst moet duidelijk de rollen en verantwoordelijkheden van elk van de companions beschrijven, inclusief de beslissingsbevoegdheid. Uw overeenkomst moet een gespecificeerde uitsplitsing van uw eigendomsovereenkomst bevatten en de overdracht van uw intellectuele eigendom aan het bedrijf en niet aan de partners.

Overeenkomst voor onafhankelijke contractant

Bij het runnen van uw kleine bedrijf kan het kosteneffectief zijn om onafhankelijke contractanten in te schakelen om bepaald werk te doen. Uw overeenkomst fulfilled een onafhankelijke contractant moet aanwezig zijn om specifiek aan te geven dat uw werknemers verantwoordelijk zijn voor het betalen van hun eigen belastingen en dat ze geen deel uitmaken van uw loonlijst of in uw directe dienstverband.

Leveranciersovereenkomst

Een van de belangrijkste aspecten van een succesvol bedrijf is ervoor te zorgen dat u uw producten snel aan klanten kunt leveren. Een leveranciersovereenkomst voor uw leveranciers bevat de voorwaarden waaronder zij de goederen die u nodig heeft op tijd zullen leveren.

werknemersovereenkomst

Geheimhoudingsovereenkomst

Voordat u leveranciers, aannemers of werknemers tot het hart van uw bedrijfsvoering toestaat, moet u ze een geheimhoudingsovereenkomst. Dit zorgt ervoor dat buitenstaanders geen vertrouwelijke informatie in excess of uw bedrijf kunnen vrijgeven. Uw overeenkomst moet duidelijk aangeven wat als vertrouwelijke informatie wordt beschouwd, specifieke informatieformaten, hoe vertrouwelijke informatie moet worden behandeld en een verjaringstermijn.

Bedrijfsreglement

overheden en staten vereisen dat bedrijven een established van huishoudelijk reglement. In uw statuten moet u duidelijk aangeven hoe uw bedrijf zal worden gestructureerd, geschillenbeslechting, wervingspraktijken en bevoegdheden van aandeelhouders.

Vergadernotulen

Hoewel het in uw regio misschien niet wettelijk verplicht is om een ​​kopie van notulen van directievergaderingen bij te houden, is het toch een goed idee om dit soort documentatie te bewaren. Vergadernotulen dat alles vastlegt wat er tijdens grote vergaderingen wordt gezegd, is een uitstekende bedrijfshulpbron voor informatie om mogelijke geschillen op te lossen.

Als u een nieuw bedrijf get started, is het raadzaam om deze essentiële juridische documenten bij de hand te hebben om ervoor te zorgen dat u en uw onderneming worden beschermd.