June 9, 2023

Nature Business

Voor zakeijke liefhebbers

Hoe bedrijven kunnen profiteren van het bijscholen van hun werknemers met AI en machine learning

Doorway Glenn Campbell

De toekomst van werk is veel eerder aangebroken dan velen van ons hadden verwacht. Tegenwoordig leven we in een wereld die doorway technologie wordt aangedreven, en steeds verder ontwikkelende nieuwe technologieën zoals AI, automatisering en Massive Facts hebben een paradigmaverschuiving op de arbeidsmarkt teweeggebracht doorway krachtige kansen binnen te halen.

Bedrijven about de hele wereld reageren op een hightech toekomst van werk doorway hun bestaande vaardigheden te upgraden en nieuwe mogelijkheden te ontwikkelen om related te blijven achieved de tijd. Ze passen steeds meer nieuwe technologieën toe om te groeien en diepgaand denken en analyseren op te schalen.

Niet alleen dit, achieved bijscholing als nieuwe craze, willen miljoenen werknemers tegenwoordig leren op het werk en bedrijven investeren zwaar in leer- en ontwikkelingsprogramma’s voor de

medewerkers. Bovendien verwachten organisaties dat hun werknemers voortdurend evolueren en multi-experienced zijn terwijl ze aan het werk zijn. AI-technologieën in de toekomst zullen de vraag helpen vergroten naar vaardigheden die zijn geïsoleerd van automatisering, zoals creativiteit, leiderschap en organisatorische en interpersoonlijke communicatieve vaardigheden. Op AI en automatisering gebaseerde oplossingen dragen al bij aan de overgang van analoge naar digitale systemen voor beroepsonderwijs en -opleiding (VET). En op de hoogte blijven van deze nieuwe technologie en de toepassing ervan binnen een bedrijf is van het grootste belang voor de leiders van vandaag.

Enkele veelvoorkomende voordelen van AI en equipment finding out zijn:

Betere, snellere besluitvorming: de bedrijven benutten het potentieel van AI en Machine Finding out om hun hiaten te identificeren en deze te optimaliseren om hun groei te ondersteunen. Deze capaciteiten bevorderen een cultuur van new age-ontwikkeling binnen bedrijven waar werknemers worden aangemoedigd om problemen op te lossen achieved kritisch denken en nieuwe ideeën na te streven voor de algehele groei van het bedrijf. Al deze factoren spelen een cruciale rol bij het zorgen voor betere en snellere besluitvorming.

Verhoogde operationele efficiëntie: de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van AI en Device Understanding beloven

proceed ontwikkeling in operational excellence van new age-bedrijven. Tegenwoordig lopen bedrijven voorop in het gebruik van teaching en ontwikkeling om de implementatie en adoptie van nieuwe technologieën te ondersteunen. Met de hulp van deskundige groups zijn de bedrijven in staat hiaten te identificeren en effectieve en op maat gemaakte oplossingen of een combine van werkplekoplossingen en vaardigheidsproducten aan te nemen om hun groei te intensiveren.

Hoe kunnen bedrijven profiteren van het bijscholen van hun personeel?

Al deze toekomstgerichte training- en bijscholingsprogramma’s zijn absoluut essentieel voor organisaties om de vaardigheidskloof te dichten. En een goed opgeleide en getrainde groep medewerkers zal een meer cross-opgeleide beroepsbevolking creëren die zich automatisch vertaalt in een verbetering van de productiviteit van het crew. Voor organisaties om suitable te blijven satisfied de veranderende tijden en productiviteit te garanderen, is het erg belangrijk om hun werknemers tevreden te houden en hen een zelfverbeterende omgeving te bieden. Trainings- en bijscholingsprogramma’s zijn een investering en laten zien dat bedrijven zorgen voor de toekomst van hun werknemers. Dit speelt een cruciale rol bij het vergroten van hun loyaliteit aan de bedrijven en zorgt voor een hoge retentiegraad. Bijscholing is een vrij aanzienlijk rendement op een kleinere investering (ROI), omdat het niet alleen het vertrouwen van de werknemers wint, maar ook de tijd en het geld van organisaties bespaart die ze investeren in het vervangen van werknemers. Verder zal dit organisaties ook helpen om weg te komen achieved het moeizame proces van het aannemen van nieuw expertise, aangezien goed opgeleide medewerkers de organisatie aan anderen kunnen aanbevelen. New-age leer- en ontwikkelingsstrategieën om de vaardigheidskloof te dichten, zullen bedrijven helpen bij het opbouwen van cognitieve capaciteiten, sociale vaardigheden, een groter aanpassingsvermogen en veerkracht op de langere termijn.
De auteur is de uitvoerend directeur van Deakin University.