June 9, 2023

Nature Business

Voor zakeijke liefhebbers

Wat is strategische wendbaarheid en hoe is het belangrijk voor digitale marketing?

De strategische wendbaarheid van een organisatie verwijst naar haar vermogen om interne en externe veranderingen in de zakelijke omgeving waarin ze opereren te herkennen.

Strategische wendbaarheid houdt in dat u uw concurrentievermogen handhaaft door kansen te spotten en te grijpen, potentiële gevaren op te merken en ze te neutraliseren of te voorkomen. Strategische wendbaarheid stelt CEO’s in staat om snel nieuwe ideeën uit te voeren en te anticiperen op marktveranderingen die voordelig of nadelig kunnen zijn voor hun bedrijf.

Hoe ziet wendbaarheid in strategie eruit?

Strategisch wendbaar zijn houdt in dat je een pionier of een snelle volger bent bij het ontwikkelen van nieuwe diensten, producten en aanbiedingen voor klanten en klanten, of ze nu intern of extern zijn. Strategisch wendbare leiders kunnen veranderingen eerder opmerken dan concurrenten of opkomende spelers. Hierdoor kunnen zij de ontwikkeling en winstgevendheid van het bedrijf op peil houden.

Agile leiders moeten actief kansen creëren en creëren en opkomende kansen in de gaten houden en identificeren. Ze zijn ook gedurfd en bereid om grote weddenschappen te sluiten, berekende risico’s te nemen, kansen te grijpen en actief de toekomst te beïnvloeden. Volatiliteit, onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit zijn allemaal problemen waarop agile leiders zich voorbereiden en aanpakken.

Elke organisatie maakt fasen doorway waarin ze wendbaar, snel en strategisch is in het maximaliseren van haar activa en zwakke punten. Maar wanneer marktomstandigheden of leiders verschuiven, worden sommige bedrijven overrompeld en verliezen ze marktaandeel, zien ze hun marges krimpen en gaan ze misschien failliet.

Principes om de strategische wendbaarheid van uw bedrijf op te bouwen

Voordat u verder gaat, is het van cruciaal belang om enkele van de meest praktische strategieën te begrijpen om strategische wendbaarheid en systematische innovatie in uw bedrijf te implementeren. Systematische innovatie en strategische wendbaarheid zijn ook nuttige instrumenten, maar ze vereisen allebei een zorgvuldige organizing die tijd en moeite kost.

Om bedrijven te helpen bij het nemen van proactieve stappen om te profiteren van verstoringen, dienen de volgende concepten als leidraad:

Zet snelheid boven perfectie

Het bedrijf heeft nu de kans om sneller te opereren dan normaal. Want zolang er een crisis is die de organisatie raakt, zullen er voortdurend kansen komen en gaan. Het bedrijf moet daardoor sneller tot een program komen. Deze techniek moet worden overwogen als de organisatie zich in een crisissituatie bevindt om door deze cruciale voorwaarde heen te komen.

De onderneming moet een aanzienlijk risico nemen door de kwaliteit en perfectie van de gewenste resultaten in de wacht te zetten. Het bedrijf zal onder grote druk komen te staan ​​om praktische zaken boven nauwkeurigheid te stellen.

Aan elke keuze zijn echter risico’s verbonden. De weg die moet worden bewandeld, is de keuze die uw bedrijf moet maken. Houd consistentie en begrijp het doorway u gekozen doel – algemene analyse om de beste resultaten te bereiken.

Leg meer nadruk op leren dan op beschuldigen

Beslissingen nemen zal niet te ver van goed en kwaad verwijderd zijn. Het is onmogelijk te zeggen dat het strategy, in welke vorm dan ook, uiteindelijk zal slagen. Het kan echter tekortschieten in het licht van een disaster. Het bedrijf maakte een verstandige keuze om van zijn fouten te leren in plaats van de schuld te geven.

Er zullen altijd enkele strategieën zijn die falen het slagingspercentage kan dus nooit 100 procent zijn. De organisatie moet vergeten zijn voor een praktische aanpak te kiezen. Leren van fouten en ze de volgende dag corrigeren, wordt beloond als het goed wordt gedaan. Als de organisatie continu leert van de huidige crises en problemen aanpakt, zal het altijd slagen.

Geef diversificatie en efficiënte speling de hoogste prioriteit

Het bedrijf zal de voorkeur geven aan de beste actie om het bedrijf in urgente situaties te behouden. Maar hoe praktisch de aanpak ook is, het is anders als het bedrijf overdreven agressief is of als de organisatie geen diversificatie of nadruk heeft. Als het bedrijf zijn systeem niet zorgvuldig kiest, kan dit schadelijk zijn voor het bedrijf.

Verschillende bedrijven kunnen hun gedragspatronen veranderen doorway diversificatie en minder afhankelijk worden van één enkel merchandise of benadering. De nodige nauwkeurigheid is vereist om de beste handelwijze in een disaster te kiezen. Het begrijpen van de markt zal het doel van het bedrijf zijn om uit het probleem te komen.

Conclusie

Veel wetenschappers en analisten beschouwen strategische wendbaarheid als een nieuw, new gecreëerd managementparadigma dat hedendaagse bedrijven hebben gekozen om op te vallen en rivalen te verslaan te midden van onstabiele en onzekere externe omstandigheden.

Strategische wendbaarheid biedt een haalbare manier om niet-lineaire wetenschappelijke en technologische doorbraken te benutten om te profiteren van zowel de verstoring van het consumentenvertrouwen en consumentengedrag als de ineenstorting van toeleveringsketens in een competitieve omgeving die wordt gekenmerkt doorway acute turbulentie en constante schokken, zoals het geval is in de huidige COVID-19-omgeving.