June 9, 2023

Nature Business

Voor zakeijke liefhebbers

Wereldwijde kleine bedrijven moeten klaar zijn voor de toekomst

©iStock/gustavofrazao

Olivier M. Schwab, Gedelegeerd Bestuurder, Entire world Financial Forum zegt::

Kmo’s – kleine en middelgrote ondernemingen – vertegenwoordigen volgens sommige schattingen ongeveer 90% van alle bedrijven wereldwijd en ongeveer 70% van de werkgelegenheid en het BBP. Op geaggregeerd niveau spelen deze bedrijven dus een belangrijke rol bij het mogelijk maken en vormgeven van de aard van groei, innovatie en duurzaamheid van onze mondiale, regionale en lokale economieën. Het is daarom essentieel dat kleine en middelgrote bedrijven klaar zijn voor de toekomst. Satisfied andere woorden, ze zijn tegelijkertijd in staat om een ​​hoge groei te realiseren, maar ook een positieve maatschappelijke effect.

Lees meer om te ontdekken wat anderen te zeggen hebben around China’s huishoudelijke diensten, werken op afstand, de Metaverse, digitale wereld, natuurfinanciering, bescherming van biodiversiteit, natuur, onderling verbonden uitdagingen, wederopbouw van veerkracht, wereldwijde toeleveringsketens, globalisering, innovatie voor effect, leren van het verleden, gelijke toegang tot gezondheidszorg, technologie in de gezondheidszorg, de wereldwijde voedselcrisis, de Chinese zuivelindustrie, duurzame ontwikkeling van energie, het verminderen van emissies, energievernieuwing, de economische vooruitzichten van China en investeringsmogelijkheden.